ေစ်းကြက္သုေတသန အသင္း၏ Basic Concept of Research Training ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏ Basic Concept of Research Training ကို အသင္းရံုး တည္ရွိရာ MMRD သင္တန္းခန္းမတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပရာ သင္တန္းသား(၅၃)ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။

သင္တန္းကို ဥကၠ႒ ဦးမိုးေက်ာ္က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ေအာက္ပါအတို္င္း ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ပါသည္။

(က) MRA Activity, Business and Industrial Research Landscape in Myanmar-    U Aung Min, MMRD

(ခ) Social Research Landscape in Myanmar                          –    Dr. San Tun Aung, MSR

 (ဂ) Jobs and Careers in Marketing Research Network     –    U Thurein Nyein, Myanmar Resources Network

(ဃ) Research Methodology and Process                       –   U Myint Zaw, U Win Thein & Dr. Kyaw Lin of Thuta  Nyana Co.Ltd

MRA သည္ ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားကို ပံုမွန္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။