(၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေစ်းကြက္ သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝး အခမ္းအနား က်င္းပျခင္းမွတ္တမ္းအပိုင္း (၁)

(၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ၌ ေစ်းကြက္သုေတသန အသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္သူ ( ၁၉၄ ) ဉီးရွိခဲ့ၿပီး အုပ္စုအလိုက္စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ တက္ေရာက္သူ အမ်ိဳးအစား ဦးေရ
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္
အသင္းဝင္ ၁၄
ESOMAR Guest
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ၁၆
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား
နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အသင္းဝင္ သုေတသနေအဂ်င္စီမွ တက္ေရာက္သူမ်ား ၇၁
အသင္းဝင္မဟုတ္ေသာ သုေတသနေအဂ်င္စီမွ တက္ေရာက္သူမ်ား ၁၄
MRA သင္တန္းသားေဟာင္းမ်ား ၂၆
၁၀ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား ၁၇
၁၁ သတင္း/ မီဒီယာမ်ား ၁၀
  စုစုေပါင္း ၁၉၄
နံနက္ ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ပထမအပိုင္းအျဖစ္ အခမ္းအနားစတင္ပါသည္။
ဦးမိုးေက်ာ္ (Chairman of Market Research Association) မွ အဖြင့္မိန႔္ခြန္း
စကား ေျပာၾကားပါသည္။

ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌဉီးမိုးေက်ာ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎က တက္ေရာက္လာေသာ အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ UMFCCI ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ESOMAR World Research အဖြဲ႕မွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ သုေတသနေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ Market Research လုပ္ငန္းဘယ္လို စျဖစ္လာလဲဆိုတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကိုေျပာၾကားၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သုေတသန‌ေဈးကြက္ market size ဘယ္ ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို အရမ္းစိတ္ဝင္စားေၾကာင္း၊ Myanmar Market Research Industry ဟာ USD 16 million မွ 18 million ျဖစ္နိုင္‌‌ေၾကာင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ Market Research Agency is about 5 to 7% of the advertising industry ပမာဏရွိပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းနိုင္ငံနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ့ GDP ဆိုရင္ USD 440 billion ရွိနိုင္ေၾကာင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ GDP က USD 60 – 70 billion ေလာက္ရွိ‌ေၾကာင္း၊ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ထိုင္းနိုင္ငံဟာ ျမန္မာထက္ ၆ ဆ ပို ခ်မ္းသာ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ Advertising Industry အသုံးစရိတ္က US$ 200 million / 250 million ရွိမယ္ ဆိုရင္ သူတို႔က ၆ဆပိုႀကီးေတာ့ US$1.5 billion ေလာက္ ရွိမယ္လို႔ထင္ရေပမယ့္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ့ ေၾကာ္ျငာဘတ္ဂ်က္က US$ 4 billion ရွိေၾကာင္း၊ တြက္ၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ အဆ၂၀ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း။ သို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ Growth ျဖစ္ဖို႔ရာ အမ်ားႀကီး က်န္ေသး‌ေၾကာင္း စသျဖင့္ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ၎ကဆက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ေၾကာ္ျငာေဈးကြက္ အရြယ္အစားသည္ US$ 800 million ခန႔္ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ Technique မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ တစ္ကမၻာလုံး လက္ခံဖို႔ Market research target ပမာဏမ်ားမ်ားရဖို႔အတြက္ ဒီေန႔ ESOMAR အဖြဲ႕ရဲ့ Mr. John Smurthwaite နဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ရွိ‌ေၾကာင္း၊ သူတို႔ရဲ့ Code of Conduct နဲ႔ International Standard ျဖင့္ Market research လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ team member အားလုံး လိုက္နာဖို႔ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ESOMAR ကို အထူးေက်းဇူး တင္ပါေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ့္ အသင္းဝင္ ၄၀၊ ၅၀ ရွိရင္ ဒီပမာဏကေန ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ အနည္းဆုံး ၂၀၀ ေလာက္ ျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ အသင္းဝင္ေတြ အားလုံးကို Skillfull ျဖစ္ေအာင္၊ ပိုတိုးတက္ဖို႔လဲ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစား ပံ့ပိုးေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚခင္ဆက္ရီ (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန) မွ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္စစ္တမ္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

ေဒၚခင္ဆက္ရီက ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္စစ္တမ္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဲ့ဒါပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ေလးေတြကို ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါ‌ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ နမူနာေကာက္ပုံစံမ်ား၊စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ နည္းစနစ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲပါသည္။ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ Sampling Frame (နမူနာ ေကာက္ပုံစံ) ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္သန္းေခါင္စာရင္းရဲ့ ေကာက္ယူထားတဲ့ေနရာ ၄,၀၀၀ထဲ ကေန ၁,၁၄၅ ခုကို ေကာက္ယူခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အားျဖင့္ ၃၃၀ ထဲကေနၿပီးေတာ့ ၂၉၆ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေကာက္ယူခဲ့ပါေၾကာင္းနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၃,၇၃၀ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ေျဖဆိုတဲ့ႏႈန္း ကေတာ့ ၉၄% ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒီစစ္တမ္းမွာ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ ေကာက္ယူလို႔ မရခဲ့တာကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသနဲ႔ ဝေဒသတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားကာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူတဲ့အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမွာ ၃၀.၂ % ဆင္းရဲေနၿပီးေတာ့၊ ၿမိဳ႕ျပမွာ ၁၁.၃% ပဲရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မွာ ၅၈% နဲ႔ အဆင္းရဲဆုံး ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမႈ အနိမ့္ဆုံးကေတာ့ တနသၤာရီ၊ မႏၲေလးနဲ႔ ရန္ကုန္တို႔ျဖစ္‌ေၾကာင္း။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း အရမ္းကြာျခားေနတာမ်ိဳး ဒီတိုင္း ၃ တိုင္းၾကားမွာ မရွိပါေၾကာင္း။ ၁၃% နဲ႔ ၁၄% ၾကားထဲမွာပဲရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ IHLC (Integrated Household Living Conditions) ဆိုတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန Planning Department က စၿပီးေတာ့တြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ Analysis လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ၄၈.၂% ရွိပါေၾကာင္း၊ အခု ၂၀၁၇ မွာဆိုရင္ ၂၄.၈% ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒီ ၂၀၀၅ နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္တာကာလ မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းဟာ ထက္ဝက္ေလာက္က်သြားတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ နဲ႔ ၂၀၁၇ မွာ ဆိုရင္ ၂၀၁၅ က MLCS (Myanmar Living Conditions Survey) ဆိုတဲ့ Nationwide Survey ပါ။ ဒီ Survey က ျပည္နယ္အားလုံး၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ အကုန္လုံးကိုလည္း ထည့္ေကာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ရဲ့ MLCS မွာက်ေတာ့ ဒီေဒသေတြမပါတဲ့ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဟာ ၂၀၁၅ မွာ ၁၈.၇ သန္းရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ မွာ ၁၂.၈ သန္းေလာက္ထိ ေလ်ာ့က်သြားတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္းနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား ပိုမ်ားေနေပမယ့္ ၿမိဳ႕ျပေရာ ေက်းလက္ေရာ ၂ ခုစလုံးကေတာ့ ႏွစ္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားတာ ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္းစသျဖင့္ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ Vulnerability Issue (ဒုကၡက်ေရာက္လြယ္မႈ၊ထိခိုက္နိုင္မႈ) အေျခအေနကို ဆက္လက္ ေဆြး‌ေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၎က ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မဆင္းရဲေသာ္လည္း၊စိတ္မခ်ရတဲ့အေျခအေနရွိတဲ့ လူေတြ က ၃၃% ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း။ အဲဒီလူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္လို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးသြားလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒီဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြ အခ်ိန္မေရြး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မ်ဥ္းေအာက္ကို က်သြားနိုင္ဖြယ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဲဒီအုပ္စုမွာ ရွိတဲ့ လူေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ အထူးဂ႐ုစိုက္ၿပီးသင့္ေလ်ာ္တဲ့ Recommendation ေတြခ်ေပးသင့္ပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ၿပီး Vulnerability အေျခအေနကိုၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ခြဲလ်က္၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ခြဲျခားလ်က္ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ၊ ဆင္းရဲတဲ့အိမ္နဲ႔ မဆင္းရဲတဲ့အိမ္ရဲ့ အိမ္ေထာင္စုတို႔ရဲ့ လူဦးေရနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္နဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ကို ႏွိုင္းယွဥ္ ေျပာၾကားသြားကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တဲ့အိမ္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဆင္းရဲတဲ့ အေျခအေနပိုျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း Myanmar Living Condition Survey မွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အစီရင္ ခံစာ ၃ ခုရွိပါ ေၾကာင္း၊ ပထမတစ္ခုက Key Indicators Report (အဓိကရည္ညႊန္းကိန္းမ်ား အစီရင္ခံစာ) ဒုတိယတစ္ခုက Technical Report (နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အစီရင္ခံစာ)၊ ေနာက္ဆုံး တစ္ခုက ယခုတင္ျပသြားတဲ့ Poverty Report ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီအစီရင္ခံ စာေတြ အကုန္လုံး website ျဖစ္တဲ့ www.mmis.gov.mm မွာရရွိနိုင္ပါေၾကာင္း၊ Download လဲရယူနိုင္ပါေၾကာင္း၊ တကယ္လို႔ စာအုပ္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕႐ုံးမွာလဲ လာေရာက္ၿပီး အခ်ိန္မေရြး ရယူနိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လဲ ေရွ႕လေလာက္မွာ အမ်ား ေရွ႕မွာခ်ျပမွာကေတာ့ Socio-economic Report (လူမႈစီးပြားေရး အစီရင္ခံစာ) ျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ယင္းသည္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ စိတ္ျဖာေလ့လာမႈ လုပ္ထားသည့္ MLCS ၏အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ယင္းအစီရင္ခံစာ၏ အမ်ားေရွ႕မွာခ်ျပမယ့္ပြဲကို က်င္းပမွာျဖစ္ပါေၾကာင္းစသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးေဈးကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္)ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ ဦးမိုးေက်ာ္
(Chairman of Market Research Association) ႏွင့္ Mr. John Davidson
Smurthwaite (Asia, Pacific Region Ambassador) တို႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။
နံနက္ ၁၀ နာရီ ၂၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဒုတိယပိုင္းအျဖစ္ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဦးေအာင္မင္း (Secretary of Market Research Association) မွ MRA
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။

ဆက္လက္၍ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ့အစီရင္ခံစာကို ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း၏ အတြင္းေရးမႉး ဉီးေအာင္မင္းက တင္ျပေဆြး‌‌ေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၎က တင္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာ ကေတာ့ MRA ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ အေျခအေန၊ ဖြဲ႕စည္းမႈအေျခအေန၊ ေကာ္မတီ ၄ ရပ္ရဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနေတြနဲ႔ Financial Statement (ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း)နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အ‌ေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဉီးစြာ MRA ကိုစၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းဖို႔စုစည္းခဲ့တာကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေစ်းကြက္သုေတသနကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့အဖြဲ႕ ၁၂ခုနဲ႔ စၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ DICA ကေနၿပီးေတာ့ အသင္းမွတ္ပုံတင္ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မႏွစ္က ေအာက္တိုဘာလမွာဆိုရင္ အသင္းရဲ့ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါဟာဆိုရင္ ပထမအႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္ အသင္းရဲ့အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ Corporate နဲ႔ Individual Member အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ေတြ နဲ႔ associate member အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၂၈ ေယာက္သာ ရွိပါေသးေၾကာင္းနဲ႔ ပါဝင္တဲ့ကုမၸဏီေပါင္း ကေတာ့ ၁၄ ခုရွိပါေၾကာင္း၊ အဲဒီကုမၸဏီ ၁၄ ခုဟာဆို ရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ market research နယ္ပယ္မွာ leading company ေတြျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္မွာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ မပါေသးပါေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ေတြကို Associate Member အျဖစ္နဲ႔ပါဝင္နိုင္ေအာင္ ဆက္သြယ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ မွာ အနည္းဆုံး အသင္း ဝင္ ၅၀ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားကာ အသင္းရဲ့ တစ္ႏွစ္တာတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

ယင္းတို႔အနက္ အခုအသင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေနတာ ယခုအခါ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရာက္ခါနီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ဆိုရင္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာမွာ ကူညီေပးေနတဲ့ International Trade Centre (ITC) ကေနၿပီးေတာ့ လာၾကည့္ၿပီးရင္ အားလုံး Final ျဖစ္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခုနကေျပာတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အသင္းအေနနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေအာင္နဲ႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ရပ္တည္နိုင္ေအာင္လို႔နဲ႔ အျခား ပံ့ပိုးမႈ မပါဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို ITC အေနႏွင့္ အႀကံေပး ပံ့ပိုးေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဲ့လိုေပးတဲ့ ေနရာမွာအသင္းအေနနဲ႔ ဘယ္လို Service ေတြေပးမလဲ၊ အသင္းဝင္ေတြကို ဘယ္လို Service ေပးမလဲ၊ Stakeholder ေတြကို ဘယ္လို Service ေတြေပးမလဲ စသည္တို႔ကို အႀကံဥာဏ္ေပးပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ လက္မွတ္ထိုးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Signing Partnership Agreement between ESOMAR World Research ႏွင့္ Market Research Association တို႔လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း မနက္က လက္မွတ္ ၂ ခုထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခုက Partnership Agreement၊ ေနာက္တစ္ခုက Adoption of Code of Conduct တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Code of Conduct ဆိုတာက International Chamber of Commerce (ICC) က ထုတ္ထားတဲ့ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာဖို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါကိုလည္း အသင္းဝင္ေတြ အားလုံးလည္း သုေတသနက်င့္ဝတ္ေတြ လိုက္နာဖို႔ရွိပါေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီက်င့္၀တ္ေတြကိုလည္း ျဖန႔္ေဝေပးမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ ပညာေရးေကာ္မတီရဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး CSO ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Myanmar Statistics Forum ရဲ့ Panel အဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္ခဲ့တာ၊ စာတမ္းဖတ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ မၾကာေသးမီက Basic Concept of Market Research Training ေပးခဲ့တာေတြ၊ ဒီေန႔မွာဆိုရင္လည္း ESOMAR ကလုပ္မယ့္ Master Class ကို ESOMAR ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္က‌ေပးမယ့္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက Knowledge Sharing အေနနဲ႔ အသင္းဝင္ေတြက အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ေတြမွာ Mini-talk ေတြလုပ္ၿပီး ေတာ့ သုေတသန ပညာရပ္ေတြကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အားလုံးစိတ္ဝင္စားေအာင္ ေဟာေျပာေဆြး‌ေႏြးဖို႔ရွိေၾကာင္းနဲ႔ စံခ်ိန္စံညႊန္းေကာ္မတီကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ Socio-economic Indicators နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ေျပးညီစံခ်ိန္စံညႊန္းရေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ့္အေၾကာင္း၊ ESOMAR ရဲ့ Code of Conduct (က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း) လည္း ဘာသာျပန္ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိပ္မၾကာခင္မွာ Website ကိုတင္ဖို႔ရွိပါေၾကာင္း၊ basic training နဲ႔ qualified interviewer ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ သင္တန္းေတြ ေနာင္အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက Advocacy Committee အေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို အကူအညီေပးေနမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လည္းေကာင္း၊ အသင္းအေနနဲ႔ အျခားအသင္းလိုအပ္တာ ေတြကိုအကူအညီ ေပးနိုင္ေၾကာင္းေတြကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ‌အသင္းရဲ့တစ္ႏွစ္တာကာလ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို တင္ျပကာ လက္ရွိမွာေတာ့ MRA ရဲ့႐ုံးတည္ေနရာသည္ ေရႊျပည့္စုံေဈးတြင္ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အသင္းမွာ Website လည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ အသင္းဝင္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းရင္ နိဂုံးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Share view on International and Regional Research Landscape by
ESOMAR Representative – Mr. John Davidson Smurthwaite
(Asia Pacific Region Ambassador)

ထို႔ေနာက္ ESOMAR အဖြဲ႕ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ Ambassador Mr. John Davidson Smurthwaite မွေန၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း ေျပာင္းလဲေနတဲ့ သုေတသနျမင္ကြင္း အေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းက ဉီးစြာမိတ္ဆက္စကားနဲ႔ ဖိတ္ၾကားခံရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး “ESOMAR the Global Insights Community” အေၾကာင္း ၂ မိနစ္ခန႔္ Video ကို ျပသပါသည္။ ၎က ESOMAR ကို ေဈးကြက္သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း (MRA) ရဲ့ ပထမဆုံးအႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ဖိတ္ၾကားလို႔ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေဈးကြက္သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း(MRA) စဖြဲ႕တုန္းကလည္း အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘ႑ာ‌ေငြနည္းနည္းနဲ႔ လုပ္ငန္းေကာင္းေကာင္း လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို အံ့ၾသမိပါေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္သုေတသနအဖြဲ႕ အစည္း တစ္ခုကို လည္ပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ မလြယ္ကူလွပါေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ရ သေလာက္ေျပာရရင္ ေစ်းကြက္သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း (MRA) ကအရမ္းေကာင္းမြန္စြာ အစပ်ိဳး ထားၿပီးအသင္း၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြအတြက္ ေလးစားမိပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္သေဘာအက် မိဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ ESOMAR နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ကို ျပဳလုပ္ဖို႔ သ‌ေဘာတူလိုက္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ကEdinburgh မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ESOMAR အစည္း အေဝးကေနလာတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္ဆက္မႈမလုပ္ခင္မွာ ကမၻာနဲ႔အဝန္း ေဈးကြက္သုတသန ဉီးတည္ရာအလားအလာေတြနဲ႔ ခုနက ဥကၠဌေျပာသြားတဲ့ ေဈးကြက္ ထိုးထြင္း သိျမင္မႈေတြအေၾကာင္း နည္းနည္းေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ESOMAR နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အနည္းအက်ဥ္းကိုလည္း ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း။

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့လက Edinburgh မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ညီလာခံက ဗီဒီယိုကိုျပခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ေဈးကြက္သုေတသနရဲ့ ရိုးရာအစဥ္အလာ အတိုင္း ျမင္ကြင္း၊ သမားရိုးက်အစဥ္အလာဆိုတာက စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာနဲ႔ ေမးတာမ်ိဳး၊ တစ္ျခားလူေတြကိုလူခ်င္းေတြ႕ၿပီးေမးတာမ်ိဳး၊ ဖုန္းဆက္ေမးတာမ်ိဳး၊ အြန္လိုင္းကေနေမးတာမ်ိဳးေတြ အရမ္းမတိုး ပြားလာပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ၆ ႏွစ္ အတြင္း ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သမားရိုးက် ေဈးကြက္သုေတသနစီးပြားေရးက မတိုးပြားလာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔‌ ေတြ႕ရမွာက စီးပြားေရးအသစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး၊ စူးစမ္း ေလ့လာေရးစီးပြားေရေတြက အရမ္းျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးပြားလာတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေဈးကြက္ သုေတသနစီးပြားေရးတစ္ခုလုံးမွာ အစကသမားရိုးက်နည္းလမ္းက အစဥ္အလာျဖစ္ခဲ့ ေပမယ့္အခု ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာေရးလုပ္ငန္းေတြက ဆက္လက္တိုးပြားေနၿပီး အၾကမ္းဖ်ဥ္းတြက္ခ်က္မႈအရ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၄ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးပြားေနပါေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အာရွ သို႔မဟုတ္ အာရွပစိဖိတ္‌ေဒသေတြမွာ ဒီစီးပြားေရးအသစ္အတြက္ အားလုံးကို ပညာအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝၿပီး စုစည္းဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရပါမယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ကမၻာေပၚက တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ တိုးတက္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အာဖရိကနဲ႔ အာရွပစိဖိတ္မွာ ရိုးရာအစဥ္အလာနည္းလမ္းက မၾကာေသးမီ ကတစ္ႏွစ္ကို ၄ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္ေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ ကမၻာေပၚ ကတစ္ျခား က်န္တဲ့ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ဥေရာပ၊ အေမရိကနဲ႔ လက္တင္အေမရိကမွာေတာ့ အစဥ္အလာနည္းလမ္းက တိုးတက္မႈသိပ္မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း။

ေဈးကြက္သုေတသနအသင္းရဲ့ ဥကၠဌက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ေဈးကြက္ ျမင္ကြင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့‌ေဈးကြက္ အရြယ္အစားက ယခုအခ်ိန္မွာ တစ္ႏွစ္‌ေဒၚလာ ၁၈ သန္းဝန္းက်င္ရွိတယ္လို႔ယူဆရၿပီး ဒါက တိုးပြားလာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈလို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့၃ႏွစ္အတြက္ တိုးတက္မႈကေတာ့ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သမားရိုးက်နည္း အစဥ္အလာ အရ ေစ်းကြက္သုေတသန တိုးတက္မႈႏႈန္းက နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ ျပည္တြင္းအသား တင္ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းေလာက္ အနည္းဆုံးျမန္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္း ေကာင္းေကာင္း မဖြံ့ၿဖိဳးေသးတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ေဈးကြက္သုေတသန လုပ္ငန္းက ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ရဲ့ ၂ ဆတိုးပြားတတ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္က ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္ မႈအရ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးပြားေနတယ္လို႔ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေဈးကြက္သုေတသနလုပ္ငန္းကို ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာဖို႔ ခန႔္မွန္း ပါေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဆက္တိုက္တိုးတက္မႈ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ခန႔္မွန္းပါေၾကာင္း၊ ဒီမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ နိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ေဈးကြက္အရြယ္အစား က အေမရိကန္‌ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ကေန သန္း ၁၅၀ ခန႔္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္က ေတာ့ ဒီအေျခအေနဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ ၁၀ႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ ဆက္သြား မယ့္ဉီးတည္ခ်က္လို႔ ျမင္ပါေၾကာင္း၊ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဗီယက္နမ္ေဈးကြက္ သုေတသန အသင္းကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ဗီယက္နမ္နိုင္ငံရဲ့ ျပည္တြင္းအသား တင္ထုတ္လုပ္မႈက ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလီယံသာရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အခုလက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္ရဲ့ ထက္ဝက္ပဲရွိပါေၾကာင္း၊ အဲ့ဒီနိုင္ငံရဲ့ ေဈးကြက္သုေတသန လုပ္ငန္းက သိပ္မၾကာမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ သန္းကေန ၁၀သန္းထိ တိုးလာပါေၾကာင္း၊ အခုဆို ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ေနာက္ ၄ႏွစ္ သို႔ ၅ ႏွစ္ အတြက္ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း ကေန ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္ျမင့္မားလာမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းရပါေၾကာင္း၊ အခု ေဈးကြက္ သုေတသန အသင္း က ESOMAR နဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုလက္မွတ္‌ေရးထိုးတာေၾကာင့္ ျပင္ပကကုမၸဏီေတြက ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ပိုမိုေပးစြမ္းမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သမားရိုးက် အစဥ္အလာ ေဈးကြက္က ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ တိုးပြားေနနိုင္ပါေသးေၾကာင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ပိုအ‌ေရးႀကီးတာကေတာ့ အြန္ လိုင္းကို စမတ္ဖုန္းနဲ႔ သုံးၾကတာပါျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါက ေသခ်ာေပါက္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ၿပီး ခုနက တင္ဆက္မႈမွာေျပာခဲ့သလို ျမန္မာနိုင္ငံက လူဉီးေရရဲ့ ၅၀ သို႔ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက စမတ္ဖုန္းရွိၾကလို႔ အလုပ္ေတြကိုလည္း စမတ္ဖုန္းေပၚမွာ လုပ္ၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါေၾကာင္း၊ အခုအခ်ိန္မွာ ရိုးရာအစဥ္အလာ ေဈးကြက္သုေတသန စီးပြားေရးရဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေမးခြန္းမပါတဲ့ စစ္တမ္းေတြ၊ ေမးခြန္းမပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပါဝင္လာပါေၾကာင္း၊ အခုအခါ ကမၻာတစ္ဝန္းက ထိပ္တန္းေဈးကြက္သုေတသန ကုမၸဏီေတြ အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြရဲ့ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို နိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးေတြက လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Qualitative research လို႔ေခၚတဲ့ အဖြင့္ေမးခြန္းေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္၊ ဘယ္လိုစတဲ့ေမးခြန္းေတြ ပါတဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းက ဆက္လက္တည္ရွိေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းတဲ့ေနရာမွာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့လူေတြ လိုအပ္သေလာက္ မရနိုင္တာမ်ိဳးၾကဳံေတြ႕နိုင္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္သုေတသနမွာ ရွင္သန္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီလိုအရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူေတြကို စတင္အလုပ္ခန႔္ရပါမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ESOMAR အေနနဲ႔ နိုင္ငံအသီးသီးရဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကူညီေနၿပီး ပညာပိုင္း ဆိုင္ရာေလ့က်င့္ေပးတာအျပင္၊ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ တစ္ျခားနိုင္ငံေတြမွာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းေတြကို လည္း မျဖစ္မေနလိုက္နာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါေၾကာင္း၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို လက္မွတ္ထိုးၿပီးတဲ့အတြက္ MRA အေနႏွင့္ ESOMAR နဲ႔ အတူအလုပ္လုပ္နိုင္တဲ့ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ရွိပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံ၊ေနာက္အာရွပစိဖိတ္ ညီလာခံစတာေတြ ရွိပါေၾကာင္း၊ အခုလာမယ့္ညီလာခံကို ေနာက္ႏွစ္ဆို အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ေဒလီၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီအသင္းတက္ေရာက္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ESOMAR မွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ စာၾကည့္တိုက္ရွိပါေၾကာင္း ကမၻာလုံးဆိုင္ရာညီလာခံေတြ အာရွပစိဖိတ္ညီလာခံေတြ လက္တင္အေမရိက ကညီလာခံ ေတြက တင္ဆက္မႈဗီဒီယိုအကုန္လုံးကို ESOMAR ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ေပးထားပါေၾကာင္းနဲ႔ ESOMAR ရဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ သုေတသနအဖြဲ႕က ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သုေတသနလုပ္ခ်င္တဲ့လူေတြကို ယုံၾကည္မႈအမ်ားႀကီး ေပးနိင္မွာပါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

Share Experience of Indian Research Society by Mr. Pravin Shekar― Country Representative of ESOMAR in India

အိႏၵိယနိုင္ငံ သုေတသနအသင္း၏အေတြ႕အၾကဳံေတြကို ESOMAR ရဲ့ အိႏၵိယနိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ Mr Pravin Shekar ကေဆြး‌ေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းကအသင္းရဲ့ ပထမႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားဖို႔ ဖိတ္ၾကားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အိႏၵိယ ေစ်းကြက္ သုေတသနအေၾကာင္း ၁၅မိနစ္ေလာက္ေျပာမွာ ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ သူတို႔ဘယ္လို အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဒီအသင္းဟာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တူညီေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႕ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥကၠဌ ၁၇ ေယာက္ရွိခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က အိႏၵိယေစ်းကြက္ သုေတသန အသင္းရဲ့ ၁၆ေယာက္ေျမာက္ ဥကၠဌျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းမွာ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္တဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဥကၠဌနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္ေတြက နည္းဗ်ဴဟာရႈေထာင့္ကေန လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးပါေၾကာင္း၊ သူတို႔ေတြဟာ ဒါရိုက္တာဘုတ္ အဖြဲ႕နဲ႔ပိုတူၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔ကေတာ့ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေပၚ မူတည္ပါေၾကာင္း၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕ကို ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္အသင္းမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕၀င္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အသင္းမွာ ကုမၸဏီရဲ့အဖြဲ႕၀င္ေတြအျပင္ တစ္ဉီးခ်င္းအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ သုေတသနအဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕ဝင္ေတြရွိပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးတိုင္းမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕၀င္အသင္းေတြမွာ လူငယ္လူရြယ္ သုေတသနပညာရွင္ ၁၀ဉီး စီဖြဲ႕စည္းထားပါေၾကာင္း၊ အသင္းအတြက္ ေကာက္ခံရရွိတဲ့ေငြမွ ပိုလၽွံ တဲ့ေငြေတြကို ပညာေရးနဲ႔ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးခ်ပါေၾကာင္း၊ အသင္းအေနနဲ႔ အဓိက လုပ္ေဆာင္တဲ့ တစ္ခုကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ႏွီး‌ေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အသင္းဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅၀နဲ႔ အထက္ ရွိပါေၾကာင္းနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ ေတြမွာပိုမ်ားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္တက္မယ္လို႔ ရည္မွန္းထားေၾကာင္းစသျဖင့္ ေျပာ ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။