(၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေစ်းကြက္ သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝး အခမ္းအနား က်င္းပျခင္းမွတ္တမ္းအပိုင္း (၂)

ဦးမ်ိဳးဝင္းထြန္း (Senior Research Manager, MMRD) မွ ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္းရဲ့ ေရွ႕ဆက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ျဖန႔္ျဖဴး ေပးေစခ်င္သည္ဆိုသည့္ သေဘာထားေတာင္းခံသည့္ အစီအစဥ္အား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဉီးမ်ိဳးဝင္းထြန္းက အခုဆက္လက္ျပဳလုပ္မဲ့အစီအစဥ္ေလးကေတာ့ ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးေလးေတြ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္လဲ၊ ဘယ္လို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ျဖန႔္ျဖဴးေပးေစခ်င္သလဲဆိုတာကို ယခုအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြဆီက သေဘာထားဆက္လက္ေတာင္းခံမယ့္ အစီအစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါ‌ေၾကာင္း၊ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကိုယ္စီရွိေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သုေတ သန က႑သာမကဘဲ ပညာေရးက႑နဲ႔ အျခားက႑မ်ားမွာပါ Quick Survey လိုမ်ိဳးေလးေတြ အလြယ္ တကူလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းသ႐ုပ္ၿပ မိတ္ဆက္ ေပးခ်င္တဲ့ သေဘာေလးလဲ ပါပါေၾကာင္း၊ အခုအစီအစဥ္ေလးအတြက္ကို အားလုံး၎နဲ႔ အတူ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ပါဝင္ေပးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါေၾကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ သြားရ မယ့္ အေၾကာင္း အရာေတြကို အခု powerpoint slides ေလးမ်ားနဲ႔ ရွင္းျပေပးပါျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎နဲ႔အတူတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံဖိတ္ေခၚ အပ္ပါေၾကာင္းဉီးစြာ ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ယင္းေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုၿပီးတိုင္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေျဖၾကားထားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ ၎က အေျဖေတြကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ MRA အသင္းရဲ့ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တက္ေရာက္ခဲ့သူေတြရဲ့ အေျဖမ်ားႏွင့္ အတူ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ တစ္ခါတည္းသိရွိသြားတဲ့အတြက္ သူတို႔ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားဖို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမးသြားတဲ့ ေမးခြန္းေလ ေတြကေတာ့ အဓိကအခ်က္အနည္းငယ္ကိုေမးသြားတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီထက္ပိုၿပီး အႀကံဉာဏ္ ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ MRAအသင္းရဲ့ Website ျဖစ္တဲ့ mrayangon.com ကို ဆက္သြယ္ ၿပီးေတာ့ အႀကံျပဳေပးလို႔ရပါေၾကာင္း၊ စစ္တမ္းမွာ အတူပါ၀င္ေပးတဲ့အတြက္ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အြန္လိုင္းစစ္တမ္းမွာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမးခဲ့ပါတယ္။

 1. How do you describe your awareness of the Market Research Association Website (mrayangon.com) or access to it? (Single Answer)
 1. Not aware of website
 2. Aware of website, but do not visit
 3. Have visited once/visit sometimes
 4. Regularly visit

2. What kind of activities do you think should Market Research Association prioritize within the next 6 months? (Multiple Answers, Maximum 3 answers)

 1. Dissemination of socioeconomic survey information and statistics
 2. Organizing of market research related seminars and workshops
 3. Conducting market research trainings
 4. Dissemination of research ethics
 5. Conducting Socioeconomic Standardization surveys

3. If you are to receive socioeconomic survey information how do you want it? (Single Answer)

 1. No need such information
 2. 50% discount for members
 3. Annual Subscription
 4. Adhoc Purchasing

4. If Market Research Association is to provide trainings, what kind of trainings should it prioritize most? (Single Answer)

 1. Data collecting methods and procedures
 2. Research methodology and research protocol (ethics)
 3. Info graphics and Data Visualization
 4. Qualitative Research
 5. Client-focused Training

5. Which of the following best describes your main business/sector? (Single Answer)

 1. Government Sector
 2. UN agencies/INGO/NGO
 3. Education
 4. Sales and Marketing
 5. Market Research
 6. Other Private Sector
 7. None of the above

6. Which of the following best describes your current position? (Single Answer)

 1. Business Owner
 2. Senior Management
 3. Academician/Consultant/Advisor
 4. Manager/Researcher
 5. Field manager/supervisor/interviewer
 6. Student
 7. Others
ေဒၚေမျမတ္သူ (Media Research Services, Nielsen MMRD) မွ Myanmar Media Audiences ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Nationwide Survey မွေကာက္ယူရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို Highlights အေနနဲ႔တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။

၎က ဒီေန႔မွာ Myanmar Media Audiences ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေျပာျပသြားပါမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ထားတဲ့ Nationwide survey ကေနမွ ေကာက္ယူရရွိ လာတဲ့ Information ေလးေတြကို Highlight အေနနဲ႔ ေျပာျပသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း Presentation မွာ အပိုင္း ၃ ပိုင္း ပါပါေၾကာင္း၊ ပထမဆုံးက ျမန္မာနိုင္ငံလူဉီးေရအေၾကာင္း၊ ဒုတိယက Potential Audiences ေတြ ေရာ Major Audiences ေတြက ဘယ္သူေတြျဖစ္မလဲ၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ ဖမ္းယူၾကည့္ရႈနိုင္ တဲ့၊ Access လုပ္နိုင္တဲ့ Media ေတြက ဘာေတြလဲ၊ ၿပီးေတာ့ Audiences ေတြက ဘယ္လို Media မ်ိဳးေတြကို သုံးေနသလဲ၊ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ တိုးတက္မ်ားျပားလာတဲ့ Media ၂ခုရဲ့ Highlightကို အေသးစိတ္ေျပာျပမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပထမဦးစြာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၅၂.၃ သန္းရွိပါေၾကာင္း၊ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္း အေနနဲ႔ ဆိုရင္ ၁%ေအာက္ကို ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ၀.၈၉% ေလာက္ပဲရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ နဲ႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အတြင္းၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ လူဉီးေရ ၁% တိုးလာတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အဓိကကေတာ့ ေရြ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြအေနနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပါမ်ားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လာေရာက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ရဲ့ လူဉီးေရက တိုးလာ ပါေၾကာင္း၊ လူဉီးေရတိုးတက္မႈႏႈန္းနဲ႔ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းကို ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အျခား တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ့ ေမြးဖြားႏႈန္းက အရမ္းနည္းပါးေၾကာင္း၊ ဒါေပ မယ့္လို႔ ရန္ကုန္ရဲ့ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္းက အရမ္းျမင့္တာကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ Nationwide survey နဲ႔ေကာက္ယူထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ တစ္နိုင္ငံလုံးရဲ့ ၅၃%ေသာ လူဦးေရေတြဟာ Mediaတစ္ခုခုကို တစ္လအတြင္းသုံးစြဲ၊ ၾကည့္ရႈ သို႔မဟုတ္ နားေထာင္ပါ ေၾကာင္း။

ေနာက္ထပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ ဘယ္လို Media ေတြကို ရယူသုံးစြဲနိုင္ သလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ။ Television လိုင္းေတြရွိေၾကာင္း Radio Station ေတြရွိေၾကာင္း၊ Print media ျဖစ္တဲ့ မဂၢဇင္းေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ သတင္းစာေတြရွိေၾကာင္း၊ Billboard ေတြ၊ Taxi ေတြမွာ Sticker Arts ေတြ ရွိေၾကာင္း၊ ရယူသုံးစြဲနိုင္တဲ့ Media နဲ႔ ခုနတုန္းက စားသုံးသူေတြရဲ့ Media သုံးတဲ့အေလ့အက်င့္ကို ျပန္ၿပီးၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ Print ကို ၾကည့္တဲ့လူ ေတြ၇၅% ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ အခ်က္အလက္နဲ႔ ႏွိုင္းယွဥ္ ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၅% တက္လာတာကို ေတြ႕ပါ ေၾကာင္း၊ အဓိကကေတာ့ ၂၀၁၈ ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၂၀၁၉ ထဲမွာ Digital Channel အသစ္ေတြရဲ့ ဝင္ေရာက္လာမႈေတြ၊ Network အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြေၾကာင့္ Audiences ေတြအေနနဲ႔ Channel ေတြ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရႈလာနိုင္ပါေၾကာင္း၊ Radio Stations ေတြၾကည့္တဲ့အခါမွာ Radio ေတြက ၂၀၁၈ နဲ႔ယွဥ္ရင္ ၂% ေလာက္ က်သြားတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ Print Media မွာ ဆိုရင္ ေတာ့ လူ ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ေလာက္က Print ကို ဖတ္ေနဆဲဆိုတာကို ေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း၊ Digital media အပိုင္းမွာေတာ့ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Sites/Apps ေတြကေတာ့ ေကာက္လာတဲ့ Survey ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ တြက္ထားတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပမာဆိုလၽွင္ Social media ၅ခု ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ထိပ္ဆုံး ၃ခုကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ Facebook, Youtube, Instagram တို႔ျဖစ္‌ေၾကာင္း၊ Communication Sites/Apps မွာလည္း Messenger, Viber, We-chat တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း။ Search Engine မွာေတာ့ Google က နံပါတ္ ၁ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ News Media Sites မွာဆိုရင္ေတာ့ Eleven Media၊ DVB News၊ သစ္ထူးလြင္တို႔ ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ နဲ႔ ၂၀၁၉ ကို ယွဥ္ၾကည့္ လိုက္မယ္ ဆိုရင္လဲ Internet သုံးစြဲမႈဟာ ၂% ျမင့္လာတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ Overall media Consumption ကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ တီဗြီ Channel ေတြနဲ႔ All media ေတြထဲမွာေတာ့ TV နဲ႔ Internet ကေတာ့ သုံးစြဲမႈပိုမ်ားလာတဲ့Media ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ တီဗီၾကည့္ရႈမႈႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ တီဗီၾကည့္ရႈမႈႏႈန္းက ၆% ထိ တက္လာတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ တီဗြီကို အဓိကၾကည့္ရႈတဲ့ အသက္အရြယ္အုပ္စုကို ၾကည့္ရင္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ျဖစ္တဲ့ ၁၀ ႏွစ္နဲ႔ ၁၉ ႏွစ္ၾကားမ်ားပါေၾကာင္း၊ တီဗြီမွာ အဓိက Highlight အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ TVၾကည့္တဲ့ ပ်မ္းမၽွနာရီေပါင္းက ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏွစ္က၂နာရီနဲ႔ ၁၀ မိနစ္သုံးတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုဆို ရင္ ၂ နာရီနဲ႔ ၁၃ မိနစ္ကို တိုးၿပီးၾကည့္လာတဲ့အတြက္ ၇၄%ထိ တက္လာတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး Internet သုံးစြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔အေသးစိတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဓိကစာပို႔ဖို႔ သုံးတာက ပိုမ်ား ေၾကာင္း၊ အသက္အရြယ္အုပ္စုအရေျပာရင္ေတာ့ လူငယ္ပိုင္း အသက္၂၀ ကေန ၃၉ႏွစ္ အသက္ အရြယ္ၾကား ရွိတဲ့သူေတြက သုံးၾကတာေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ SEC အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ Upper Class ေတြက ပိုၿပီးေတာ့ Internet သုံးတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ Internet သုံးစြဲတဲ့ ပ်မ္းမၽွ နာရီေပါင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁နာရီနဲ႔ ၁၃ မိနစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Smart phone ပိုင္တဲ့သူ ၅၃% ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ Internet သုံးစြဲမႈရာခိုင္ႏႈန္းက ၃၈% ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ Smart phone ရွိေပမယ့္လဲ Internet မသုံးတဲ့သူ ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ Cyber Work Analysis နဲ႔ TV Viewers နဲ႔ Internet users ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ Celebrity ေတြ၊ Famous brand ေတြကို ႀကိဳက္တဲ့သူေတြက TV နဲ႔ Internet user ေတြၾကား တူညီမႈနီး ပါးရွိ ေၾကာင္း၊ Internet users ေတြက ပိုၿပီးေတာ့ Technology နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပိုၿပီးေတာ့ Feedback လုပ္နိုင္ေၾကာင္း၊ gadget ေတြ၊ Technology Product ေတြပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳက္ပါေၾကာင္း၊ သူတို႔ ေတြဆီကို လာၿပီးေတာ့ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းတာေတြကို ႀကိဳက္ၾကပါေၾကာင္းနဲ႔ အခုေပးထားတဲ့ Information ေလးေတြကိုေတာ့ Nielsen MMRD website.com ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါ မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ Information တစ္ခုခုသိခ်င္တယ္ဆိုရင္လဲ ဆက္သြယ္၍ ရပါေၾကာင္းစ သျဖင့္ ေျပာၾကား သြားခဲ့ ပါသည္။

ေဒၚခိုင္ျမတ္သြယ္ေအာင္ (Deputy Research Manager, MSR) မွ Myanmar Millennials and GenZ အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါသည္။

၎က ဒီေန႔မွာ Myanmar Millennials and GenZ အေၾကာင္းကို ေျပာျပသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုရင္ စုစုေပါင္းလူဉီးေရရဲ့ သုံးပုံတစ္ပုံခန႔္ဟာ အသက္ ၃၀ ေအာက္ လူငယ္ေတြ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Myanmar Millennials နဲ႔ GenZ မေျပာခင္ သူတို႔ေတြရဲ့ အမူအက်င့္ေတြက ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ အထူးသျဖင့္ဆိုရင္ သူတို႔ Digital ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ဘယ္လို အမူအက်င့္ ေတြရွိ တယ္ဆိုတာနဲ႔ ဒီလို Myanmar Millennials နဲ႔ GenZ ေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ပါ၀င္ေစမလဲ၊ အခု ေျပာင္းလဲေနတဲ့ Digital Movement ေတြအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အေျပာင္းအလဲ ေတြၾကားမွာေရာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး ခံစားေနရတယ္၊ သူတို႔ဘာေတြၾကဳံေတြ႕ ေနလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Myanmar Millennials နဲ႔ GenZ အေၾကာင္းကိုမသြားမီ ပိုၿပီးေတာ့ျမင္သာေစဖို႔ အားလုံးေသာလူဉီးေရရဲ့ ေယဘုယ်အေန အထားကို အရင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ စားသုံးသူေတြ အေနနဲ႔ Digital စနစ္ကို စတင္သုံးစြဲလာတဲ့ႏႈန္းဟာ အေတာ္ေလးျမန္ေနတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ေလာက္ ကထဲက LGတို႔၊ 4G တို႔ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ Internet သုံးစြဲရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္လာတာမ်ိဳးေတြရွိပါေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ သုံးစြဲခေတြကလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ေလ်ာ့က်လာ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီ Digital Adaptation ကို ပိုၿပီးတဲ့ျမန္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြလို႔ သုံးသပ္ၾကည့္ လို႔ရပါေၾကာင္း၊ Customer အေတာ္မ်ားမ်ားက Off-line service အေတာ္မ်ားမ်ား ကို ေက်ာ္လႊား လုပ္လာၾကေၾကာင္း၊ ေရွ႕မွာအသင္းဥကၠဌေရာ၊ Johnေရာေျပာသြားသလိုပဲ Digital အသြင္ ေျပာင္း လဲလာေၾကာင္း၊ အဲ့ဒီလိုျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွိၿပီးသား Off-line Service ေတြကိုလႊား ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့ Digital Equipment ေတြကို အသုံးျပဳလာၾကတာကို ျမင္ရေၾကာင္း၊ အရင္တုန္းက သတင္း စာေတြ၊ အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္ေတြထဲကေနၿပီး အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွာရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆိုရင္ လူငယ္ေတြက Facebook တို႔လို Social Media Platform ေပၚကေန Job Agency တင္ထားတဲ့ဟာေတြကို ၾကည့္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုနည္းလမ္းနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကိုရွာေဖြ လာတာကို ျမင္ရေၾကာင္း။

ယခုျပထားတာေတြက ၂၀၁၇ နဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ဒီ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျမင္ရတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Digital Activities ေတြဟာ က႑မ်ိဳးစုံေတြမွာ အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာတာကို ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက Streaming Services ျဖစ္တဲ့ Music, Video တို႔ကိုလဲ Streaming လုပ္လာလို႔ရပါ‌ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အထူး သျဖင့္ ေက်းလက္မွာေနတဲ့ လူေတြအတြက္ပါ အရင္တုန္းက မရွိခဲ့ ဘူးတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံေတြကို အမ်ားႀကီး လက္လွမ္းမီလာပါေၾကာင္း၊ သူတို႔အတြက္ Wide-ranging selection လဲရွိလာတယ္ လို႔လဲ ေျပာလို႔ရပါျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ တုန္းက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ စားသုံးသူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Bank Account ေတြဟာ မရွိ သေလာက္ကို နည္းပါးေၾကာင္း၊ အခု ဒီေန႔မွာဆိုရင္ေတာ့ စားသုံးသူ ေလးပုံတစ္ပုံ ေလာက္က Mobile money service ေတြနဲ႔ အေတြ႕အၾကဳံ ရွိလာတာကို ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ဒါကလဲ ေနာက္ပိုင္း မွာ Mobile money service ေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ လာတာ ေၾကာင့္လဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕မွာ မေမျမတ္သူေျပာသြားသလိုပဲ သမားရိုးက် media ေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းစာေတြ၊ မဂၢဇင္း ေတြေပၚမွာ သုံးတဲ့ႏႈန္းက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့လာတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အရင္တုန္းက စိစစ္တည္းျဖတ္ ခံထားရတဲ့ သတင္းစာေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြကပဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြကိုရေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္ Online ကေနၿပီးေတာ့ သတင္းေတြကို ဖတ္တဲ့သူေတြက ၉၇%၊ Internet သုံးစြဲသူေတြက Social media ကေန သတင္းေတြကို ဖတ္လာေၾကာင္း၊ Internet သုံးစြဲသူေတြက Social media ေပၚမွာ၊ Internet platform ေတြေပၚမွာ သူတို႔နဲ႔ ဆက္ဆံေျပာဆိုနိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို စဥ္းစားဖို႔ လိုလာေၾကာင္း၊ Digital Adaptation က ခုနက သာမန္လူေတြ ၾကားမွာ ျမင့္တာထက္ကို ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနတဲ့ လူငယ္ေတြၾကားထဲမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အသက္ ၃၀ ေအာက္ လူငယ္ေတြဆိုရင္ Digital media မွာ သူတို႔က အျမင့္မားဆုံးလို႔ေျပာလို႔ရပါေၾကာင္း၊ အားလပ္ခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ Online ေပၚမွာပဲ အသုံးျပဳ လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ Online မွာတင္မဟုတ္ဘဲ Fashion Trend အသစ္ေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လဲ Myanmar Millennials နဲ႔ GenZ ေတြကအမ်ားႀကီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ Adapt လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ Brands ေတြဘက္ကၾကည့္ရင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ Target တစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရပါေၾကာင္း၊ မေမျမတ္သူ ေျပာသြားသလိုပဲ တီဗီ ေၾကာ္ျငာေတြကိုလည္း သူတို႔ၾကည့္ၾကေၾကာင္း၊ Social media မွာရွိတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြက သူတို႔ကိုအမ်ားႀကီး အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတာကို ျမင္ရ ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေယာက်္ားေလးေတြ ၾကားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေတြၾကားမွာေတာ့ တီဗြီ ေၾကာ္ျငာေတြက လႊမ္းမိုးေနဆဲပဲလို႔ ေျပာလို႔ရပါေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လႈပ္ရွား သြားလာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အကန႔္အသတ္၊ အတား အဆီး ေတြရွိေနေသးပါေၾကာင္း၊ သူတို႔နဲ႔ သက္တူရြယ္တူ ေယာက်္ားေလးေတြက အျပင္ကဘီယာ ဆိုင္တို႔၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တို႔မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေျပာဆိုေန ၿပီးေတာ့ Mobile phone ေတြ သုံးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက အိမ္ျပန္ေရာက္ေနပါေၾကာင္း၊ သူတို႔နဲ႔ တီဗြီထိ ေတြ႕မႈ ႏႈန္းက မ်ားေနတဲ့အတြက္ တီဗြီေၾကာ္ျငာေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနတယ္လို႔ သုံးသပ္လို႔ ရပါေၾကာင္း၊ သူတို႔က Online Shops ေတြမွာ ရွာ၊ ၿပီးေတာ့ Online ေပၚမွာ တစ္ျခားသူေတြကို ဘယ္ပစၥည္းအေၾကာင္းေတြေျပာတယ္၊ ဘယ္တံဆိပ္ အေၾကာင္းေတြ ေျပာေနတယ္ဆိုတာကလဲ ၿမိဳ႕ေနစားသုံးသူေတြ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြရဲ့ ၀ယ္ယူဖို႔ ဆုံးျဖတ္ရာ မွာ ေက်းလက္ထက္စာရင္ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပလူငယ္ ေတြမွာ ဘာလို႔ပိုျဖစ္ေနလဲဆိုတာ သူတို႔ရဲ့ Internet သုံးစြဲမႈအမူအက်င့္ကလဲ ေက်းလက္က လူေတြထက္ ေတာ့ အမ်ားႀကီးသာေနေသးတာ၊ ျမင့္ေနေသးတာကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း။

ယေန႔ေခတ္မွာ တံဆိပ္ ေတြအေနနဲ႔ Communication Platform ကိုေရြးတဲ့အခါက်ရင္ Point တစ္ခုထဲကိုသြားလို႔ မရပါ ေၾကာင္း၊ Multi touch point ကို သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလိုသြားမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္သြားလိုတဲ့ ဉီးတည္အုပ္စုကို စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ရဲ့ မီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာ၊ အသုံးျပဳ တဲ့အေလ့အထနဲ႔ digital ဆိုင္ရာအသိပညာကို စဥ္းစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ Digital ဆိုင္ရာ အမူအက်င့္behaviour ကိုေျပာၿပီး တဲ့အခါမွာ MSR ကေနၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္မွာလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ Deep Study Research အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဒီေနရာမွာ ေျပာျပလိုပါေၾကာင္း၊ ခုနကေျပာသလိုပဲ ျမန္မာနိုင္ငံ က Young Population ရွိတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ GenerationZ ေတြမွာလဲ ဟိုငယ္ငယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ထဲက Digitally Socialize လုပ္လာေၾကာင္း၊ ဒီလိုလုပ္ျခင္းဟာသူတို႔အတြက္ အခြင့္အေရး ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာေၾကာင္း၊ သူတို႔ဆႏၵ၊ လိုလားခ်က္ေတြ ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန႔္လာေၾကာင္း၊ Myanmar Millennials နဲ႔ GenZေတြရဲ့ အမ်ားစု ၇၂% ေသာလူငယ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ အနာဂတ္ အတြက္ေတာ့ အေကာင္းျမင္လာေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ တစ္ဝက္နီးပါး ေလာက္ က ဉီးတည္ရာမဲ့ ေနတယ္လို႔ ခံစားရေၾကာင္း၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ Social media ကို အသုံးျပဳေနၿပီး၊ အဲဒီမွာျမင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလိုက္မလုပ္နိုင္ရင္၊ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြ လိုက္မ လုပ္နိုင္ရင္ သူတို႔ေပၚ Social pressure ကလဲ ျမင့္လာနိုင္ေၾကာင္း၊ Brands ေတြအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေနလူငယ္ေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမင့္တက္ေအာင္လုပ္သလို စားသုံးသူေတြအေနနဲ႔ Digital ကိုပိုမိုသုံးလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ John ေျပာသြားသလိုပဲ market researcher ေတြ၊ young researcher ေတြအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ဘက္က နည္းအသစ္ေတြသုံးလာဖို႔ လိုလာေၾကာင္း။ Digital စနစ္သုံးတဲ့ research method ေတြသုံးဖို႔ လိုေၾကာင္း။ Mobile phoneကိုသုံးၿပီး Data ေကာက္တာမ်ိဳး လုပ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ အေၾကာင္းအရာသစ္ေတြကို သုေတသန ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ အျမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွသာ Clientsေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးလို႔ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ေဒတာေတြကို ေျပာျပနိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဦးသူရိန္ၿငိမ္း (Vice Chairman of Market Research Association-Yangon) မွ နိဂုံးခ်ဳပ္မိန႔္ခြန္းစကား ေျပာၾကားပါသည္။

၎က နိဂုံးခ်ဳပ္အပိတ္မိန႔္ခြန္းစကားေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ စကား ေျပာခြင့္ရတဲ့ အတြက္ ေက်နပ္တာ ၂ ခု ရွိပါေၾကာင္း၊ ဆရာဦးေအာင္မင္း Closing remark အတြက္ အစစအရာရာ ျပင္ေပးထားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခုကေတာ့ စင္ေပၚ တက္ရင္ အမ်ားဆုံးကေတာ့ Presentation လုပ္တာမ်ားေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ Remarksေပးတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္တာ နည္းပါးေၾကာင္း။ ဘာေၾကာင့္ ေက်နပ္မႈရွိ လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀ နီးပါးမွာ က်င္လည္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္က တကယ္တမ္း Research ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Research အလုပ္ကိုလုပ္ၿပီးေတာ့ Research Association အဖြဲ႕မွာပါဝင္ခြင့္ရ တယ္၊ ဒီတစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ခြင့္ ရၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့အျမင္၊ ကိုယ့္ရဲ့ ခံစားခ်က္ ေျပာခြင့္ရတာေလးကို ေက်နပ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္တယ္ လို႔လည္း ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ေျပာရ ရင္ ဒီေန႔တက္ေရာက္တဲ့ လူဒီေလာက္မ်ားမယ္လို႔မထင္မိပါေၾကာင္း၊ ျပန္သြားတာ ထက္ဝက္ ေလာက္ရွိတာ ေတာင္မွအခန္းမွာ ဒီေလာက္က်န္တယ္ဆိုတာဟာ အင္မတန္ စိတ္ထဲမွာ ေက်နပ္မိ ပါေၾကာင္း၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ Industry market size က ခုနက John ေျပာသြားသလိုပဲ 18 million US dollars၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္ ၇ ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကိုမိုးေက်ာ္နဲ႔ market size ကို တြက္ၾကည့္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သန္း ၃၀‌ ေလာက္ရွိမယ္လို႔ မွန္းထားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေပမယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ့ အေျခအေန၊ Market ရဲ့ အေျခအေနအရ Advertising Industry ရဲ့ တိုးတက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ US dollarsသန္း ၂၅၀ နဲ႔ ၂၈၀ ၾကားမွန္းထားေၾကာင္း၊ Digital Growth က အမ်ားႀကီးတက္ လာတာ ေတာင္မွ သန္း ၂၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ပဲရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလမွန္းခဲ့တာက သန္း ၃၀ နီးပါး မွန္းခဲ့တယ္ ဆိုေပမဲ့ ၁၈သန္းဆိုတာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္မႈ ရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါ ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္တုန္းကဆိုရင္ 10 Million ေအာက္ပဲရွိေၾကာင္း၊ အခု US$ 18 million၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ ၈၀% ေလာက္တက္လာတယ္လို႔ေျပာလို႔ရေၾကာင္း။

ေနာက္တစ္ခုက အသင္းေထာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ Founding member ၁၂ ဖြဲ႕ေလာက္ပါေၾကာင္း၊ အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္ ကိုယ္ကို အသက္ႀကီးတယ္လို႔ မထင္ေသးပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း Industry size နဲ႔ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္က အသက္ႀကီးတဲ့အပိုင္း ေရာက္လာေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္း Founder ေတြထဲမွာ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြက အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္ႀကီးတယ္ ဆိုတာက ၅၀ ေက်ာ္ေတြကို ေျပာတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမတိုင္ခင္ members ေတြက အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္က နံပါတ္ (၁) က Industry ရဲ့ Growth ၊ နံပါတ္ ၂ က Young researcher ေတြရဲ့ Participation၊ အဲ့ဒီေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေရွ႕လာမယ့္ ၃ ႏွစ္နဲ႔ ေရွ႕လာမယ့္ ၅ ႏွစ္မွာ ဘာေတြလုပ္နိုင္မလဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လက္ရွိအတြင္းေရးမႉးျဖစ္တဲ့ ဆရာဦးေအာင္မင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဥကၠဌဦးမိုးေက်ာ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒုဥကၠဌအေနနဲ႔ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဆရာဦးေက်ာ္လွိုင္ အေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္သေဘာထဲရွိေနတာက Young generation ကို လာမယ့္ ၃ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အတြင္း ဘယ္လို ပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္မလဲဆိုတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကံေကာင္းတဲ့အခ်က္က တစ္ႏွစ္သားပဲ ရွိတဲ့ Association ကို UMFCCI က ဖိတ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့ International Organization တစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ 5 years planning ဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဖိတ္တာရွိပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာ အခြင့္ အေရး ရလိုက္လဲဆိုေတာ့ တျခားAssociationေတြ ျပင္ဆင္ေနတာနဲ႔ အတူတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းကလဲ ဘာေတြျပင္ဆင္သင့္လဲ၊ ဘယ္ဟာကို Target ထားသင့္လဲဆိုတဲ့အထဲမွာ Organization တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ Budget တို႔၊ ေငြေရးေၾကးေရးတို႔ ပါတဲ့အျပင္ကို Young generation development ကို အမ်ားႀကီးစဥ္းစားၿပီးေတာ့ ေဆြး‌ေႏြးျဖစ္တာ ရွိပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းရဲ့ အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တိုးလာေအာင္လာမယ့္ ၁ ႏွစ္အတြင္းမွာ အနည္းဆုံး ၃ ဆေလာက္တိုးလာေအာင္ မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိ Industry size အရ Researcher ေတြ၊ Interviewer ေတြ အားလုံးေပါင္းရင္ တစ္ေထာင္ မေက်ာ္ ေသးေပမယ့္ သူတို႔ကို အဆင့္အလိုက္ Training ေပးရင္းနဲ႔ ဒီလူေတြကို members ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါပထမအခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီအခ်က္က ခုနက ကိုမ်ိဳးဝင္းထြန္းလုပ္သြားတဲ့ research polling မွာလဲပါပါေၾကာင္း။

ဒုတိယ တစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီႏွစ္တစ္ႏွစ္ထဲမွာပဲ Researcher Training ေတြ ေကာင္းေကာင္းေပးမွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ Association ေတြထဲမွာပါတဲ့ Member Agency ေတြထဲကေနၿပီးေတာ့ Researcher အနည္း ဆုံး ၂၀ဦး ေပၚထြက္ဖို႔ Target ထားထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀ လို႔ေျပာရင္၊ အ‌ေရအတြက္အရ ၾကည့္ၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္မ်ားတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါေၾကာင္း၊ တစ္နိုင္ငံလုံးမွာAgencyမွ ျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ ေျမာက္ ၁၄ ခုပဲရွိပါေၾကာင္း၊ Foreign Agency, Local Agency အားလုံးေပါင္းရင္၊ လက္ရွိ Executive and above ကိုၾကည့္လိုက္ရင္လဲ ၂၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ရွိပါေၾကာင္း၊ Organization အေနနဲ႔ ၂၀ လို႔ ထားထားတာ၊ ၁၀%ထားတာက ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵဟာ ၁၀% ရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါေၾကာင္း၊ ဒီထဲမွာ ရွိေနတဲ့ လူငယ္ Researcher ေတြကလဲ နံပါတ္ ၁ အကူအညီေတာင္းခ်င္တာက ဘာလဲဆို ေတာ့ အသင္းမွာပါဝင္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နံပါတ္ ၂ က ဘာလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့ရွိတဲ့စြမ္းအားကို အထင္ မေသးပါနဲ႔ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ရဲ့ရွိတဲ့ရွိတဲ့ စြမ္းအားကို ရွိတဲ့အတိုင္းျပနိုင္ေအာင္ပါဝင္ေပးပါ၊ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က လိုအပ္လို႔ Support လုပ္ရမဲ့အခ်က္ေတြရွိရင္လည္း အားမနာစတမ္းေျပာေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီခန္းမထဲကို အသင္းအေနနဲ႔ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္ေအဂ်င္စီကို ကိုယ္စားျပဳလဲဆိုတာမရွိပါေၾကာင္း၊ အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ႀကိဳးစားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္ၿပီးေတြ႕ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ Statistics Department ေတြရဲ့ အကူအညီယူကာ သူတို႔ လိုေနတဲ့ အကူအညီေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုေပးမလဲ ဆိုတာကိုလည္း ေမးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရရဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြျဖစ္တဲ့ DICA၊ CSO၊ ဒီဌာနေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္ေတြ႕ခဲ့ပါေၾကာင္း ဒီအခမ္းအနားကို လာေရာက္ေပးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံရင္းနဲ႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ သြားခ်င္တာက ဒီေအဂ်င္စီထဲမွာ တင္မဟုတ္ဘူး၊ Government မွာေရာ၊ အျခား sector မွာေရာ တိုးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုကၽြန္ေတာ္က Agency အေၾကာင္းပဲေျပာပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Client side မွာဆိုရင္ CMI Department ေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာတယ္၊ Research Teams ေတြ ေပၚလာတယ္၊ ဒီလူေတြကို Individual member ေတြျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္တဲ့ Information ေတြကို အသင္းအေနနဲ႔ ဘာေတြေပးလို႔ရဆိုတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တျဖည္းျဖည္း ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေနာင္၅ႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျမင္ရမွာထက္ ခုနကPresentation လုပ္သြားတဲ့ မေမျမတ္သူရွိမယ္၊ MSR က Deputy Research Manager ရွိမယ္၊ ဒီလူငယ္ေတြက ဒီစင္ျမင့္မွာ ေနရာယူမွာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို Support လုပ္လို႔ ရမလဲဆိုတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ Young Researcher Programme ေတြ အမ်ားႀကီး ေဆာင္ရြက္ ခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ဒီေန႔ပြဲမွာ Local တစ္ခုထဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ESOMAR လာၿပီးေတာ့ ပါဝင္နိုင္ေအာင္ ဖိတ္ေပးတဲ့ Marita ကိုလည္းေက်းဇူး အမ်ားႀကီးတင္ပါေၾကာင္း၊ လာေပးတဲ့ John နဲ႔ Pravin ကိုလည္းအမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ပါ ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အသင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႕အၾကဳံေတြနဲ႔ ဒီ Research နဲ႔ပတ္သက္ တာ တစ္ခုထဲမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အခါမွာ Young ျဖစ္ေသာ္လည္း Size အရ ေသးေသာ္ လည္း energy ကို ေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း၊ အဲ့ဒီ energy ကို ေလၽွာ့မခ်ဘဲနဲ႔ ဆက္ၿပီးတိုးေအာင္ လုပ္နိုင္ရင္ လာမယ့္ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ Researcher ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာဖို႔၊ member ေတြအမ်ားႀကီးတက္လာဖို႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လုပ္တဲ့ Activities AGM အစား Information Sharing လုပ္နိုင္မယ့္စနစ္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Information Sharing လုပ္နိုင္မယ့္ programme ေတြ၊ တစ္ခါတိုင္းျပည္ ျပင္ပမွရွိေနတဲ့ အိႏၵိယမွာရွိတဲ့ Event လိုဟာမ်ိဳးေတြ သြားနိုင္မယ့္ အဆင့္ မ်ိဳး ၃ ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ေအာင္ ဒါေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာ ဝိုင္းစဥ္းစားၾကမွျဖစ္ေၾကာင္း၊ Young researcher programme၊ Young researcher အတြက္ သီးသန႔္ Group ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လို Develop လုပ္ေပးမယ္ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ့ သက္တူရြယ္တူ၊ ကိုယ္နဲ႔ စကားအျပန္အလွန္ ေျပာနိုင္တဲ့သူေတြ၊ ပိုၿပီးေတာ့စကားေပါက္တဲ့ ပိုၿပီးေတာ့ Communicate လုပ္နိုင္တဲ့သူေတြကို ဆြဲသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္ ၃ ႏွစ္၊ ေနာင္ ၅ ႏွစ္မွာ တိုင္းျပည္ အတြက္ေရာ၊ Industry အတြက္ေရာ ေမၽွာ္လင့္နိုင္တဲ့ အေကာင္းေတြကို အမ်ားႀကီး ဖြံ့ၿဖိဳးနိုင္တဲ့ Association ျဖစ္ပါေစ၊ ျဖစ္ခ်င္ပါ တယ္လို႔ ဆုေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားပါသည္။

ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးအခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

ယင္းေန႔တြင္ပင္ UMFCCI, 4th Floor Meeting Room တြင္ပင္ ေန႔လည္ ၁:၃၀ အခ်ိန္မွ ေန႔လည္ ၃:၃၀ အခ်ိန္ထိ “Outlier Insights and Storytelling” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Instructor အျဖစ္ Mr. Pravin Shekar (Esomar Representative in India, Past President of the Market Research Society of India) မွ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။

ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏အေထြေထြႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ Presentation pdf file မ်ားကို Resources Tab တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။