၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ အရိွန္ရလာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ တျဖည္းျဖည္း တည္ၿငိမ္လာကာ ျပန္လည္ အရိွန္ရလာပါေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွလင့္္ကစား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အပိုင္းတုိ႔မွ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၆.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ျမင့္တက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊

Continue reading “၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ အရိွန္ရလာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္”

အနာဂတ္ရန္ကုန္စီမံကိန္းအတြက္ Yangon Project Bank

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွၾကီးမွဴး၍ Yangon Region Young Entrepreneurs Association (YRYEA) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အနာဂတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္သြားမည့္ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္            (Yangon Project Bank) အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ဇြန္ () ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး မဂၤလာခန္းမၾကီး၌ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ႏွင့္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ အစိုးရ၏ ၃ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကိုျပသခဲ့သည္။ Continue reading “အနာဂတ္ရန္ကုန္စီမံကိန္းအတြက္ Yangon Project Bank”

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ အစီရင္ခံစာ ကမၻာ့ဘဏ္မွထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ(Myanmar Urbanization) အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပြဲကို ကမၻာ့ဘဏ္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၆) ရက္ေန႔က Shangri-La Hotel ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းပဲြသုိ႔ ေစ်းကြက္သုေတသန အသင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Continue reading “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ အစီရင္ခံစာ ကမၻာ့ဘဏ္မွထုတ္ျပန္”

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကုိ  သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ငပလီကမ္းေျခရွိ Jasmine Ngapali Resort တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue reading “ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား”