ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး

ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို MMRD Office, 8th floor တြင္ (၁၇.၁.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ အသင္း၏ ဥကၠဌဦးမိုးေက်ာ္(MMRD)၊ ဒုတိယဥကၠဌ(၁) ဦးေက်ာ္လွိုင္(MSR)၊ ဒုဥကၠဌ(၂) ဦးသူရိန္ၿငိမ္း(Myanmar Resources Network)၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္မင္း(MMRD)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေခ်ာစုဝင္း(Neo Prospect)၊

Continue reading “ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး”

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအလားအလာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္တဲ့ ႏွစ္သစ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေဟာင္းရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရင္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သစ္ရဲ႕ အလားအလာကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးလိုပါတယ္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးအေျခအေန
၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အလြန္အမင္း ျမင့္တက္ၿပီး၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ၃၀ % က်ဆင္းကာ စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စီးပြားေရး အနည္းငယ္ တည္ၿငိမ္သေယာင္ ရွိေပမယ့္ အက်မွာ ရွိေနပါတယ္။

Continue reading “၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအလားအလာ”

Second National Stakeholders’ Consultation for Trade Information Sector

ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ National Stakeholders’ Consultation ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ UMFCCI ခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

Continue reading “Second National Stakeholders’ Consultation for Trade Information Sector”